A A+ A++

Of-Counsel

Konrad Zawadzki

adwokat, specjalizuje się w szeroko pojętym prawie kontraktowym. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie również ukończył Centrum Prawa Amerykańskiego. Tuż po zakończeniu studiów współpracował z jedną z większych kancelarii amerykańskich obecnych na polskim rynku. Od 2007 r. do 2014 r. był związany z krajowymi podmiotami z branży budowlanej. W polu jego zainteresowań znajduje się przede wszystkim prawo korporacyjne, optymalizacja podatkowa oraz sprawy reprywatyzacyjne. Biegle posługuje się językiem angielskim i portugalskim (uczęszczał do szkoły w Brazylii). Język niemiecki zna w stopniu komunikatywnym.

Bartłomiej Trętowski

adwokat, doktorant na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w prawie zobowiązań oraz procedurze cywilnej. Autor artykułów z zakresu prawa zobowiązań oraz procedury cywilnej. Doświadczenie zawodowe zdobywał współpracując z wieloma kancelariami adwokackimi oraz jako członek rady nadzorczej SFD S.A. w Opolu. Posługuje się językiem angielskim.

Anna Pawlukojć

adwokat, doktor nauk prawnych. Specjalizuje się w prawie cywilnym, w tym szczególnie w rodzinnym, spadkowym, mieszkaniowym, odszkodowawczym i autorskim. Doświadczenie zawodowe zdobywała w kancelariach lubelskich i warszawskich. Pracuje w Wyższej Szkole Menedżerskiej, gdzie wykłada prawo cywilne i założyła tzw. Studencką Klinikę Prawa dla osób niezamożnych, w której działa do dzisiaj. Autor publikacji naukowych z zakresu retoryki prawniczej i filozofii prawa. Włada językiem francuskim i angielskim.

Pracowaliśmy dla: