A A+ A++

Zespół adwokacki:

Stanowimy zgrany zespół prawników, współpracujemy ze sobą od lat, dzielimy wspólne pasje, przyjaźnimy się i razem działamy w praktyce.

Hubert Łuczyński

adwokat, wspólnik zarządzający. Specjalizuje się w prawie cywilnym i gospodarczym, w prawie karnym gospodarczym, karnym skarbowym oraz prawie medycznym. Ukończył prawo na Uniwersytecie Warszawskim. Rozpoznawał sprawy gospodarcze jako arbiter w Sądzie Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej. Pracował jako wykładowca w szkole wyższej. Autor artykułów z zakresu procedury cywilnej.Doświadczenie zawodowe zdobywał w Departamencie Nadzoru i Kontroli Ministerstwa Zdrowia oraz kancelariach prawnych: Kancelarii Adwokackiej Pociej Dubois Spółka Jawna oraz Kancelarii Adwokackiej Karol Rutkowski Spółka Komandytowa. Reprezentuje klientów przed sądami powszechnymi i arbitrażowymi. Jest członkiem Rady Nadzorczej Stowarzyszenia Wspierania Laryngologii. Włada językiem angielskim i rosyjskim.

Marcin Szabłowski

adwokat, wspólnik zarządzający. Ukończył z wyróżnieniem prawo na Uniwersytecie Warszawskim. W kancelarii zajmuje się obsługą prawną spółek handlowych, sporami sądowymi cywilnymi i gospodarczymi, sprawami karnymi i medycznymi. Autor artykułów prawnych dotyczących prawa spółek i odpowiedzialności lekarza. Doświadczenie zawodowe zdobywał w indywidualnych kancelariach adwokackich w Warszawie. Doradza zarządom spółek kapitałowych, zwłaszcza spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, jak również wspólnikom, reprezentuje wspólników na zgromadzeniach wspólników, jak również przeprowadza Zwyczajne i Nadzwyczajne Zgromadzenia Wspólników. Posługuje się językiem angielskim.

Małgorzata Regulska-Cieślak

radca prawny. Specjalizuje się w prawie pracy, prawie cywilnym, prawie autorskim i prawach pokrewnych, w prawie gospodarczym oraz w sporach sądowych. Uczestniczyła w obsłudze kampanii marketingowych, świadcząc pomoc z zakresu prawa autorskiego i praw pokrewnych. Doświadczenie zawodowe zdobywała w PZU S.A./PZU Życie S.A. oraz Kancelarii Radców Prawnych M. Wojciechowska – Szac, G. Kotarba s.c. Reprezentuje klientów przed sądami powszechnymi i arbitrażowymi. Włada językiem angielskim.

Joanna Czerwińska

adwokat. Specjalizuje się w prawie nowych technologii, prawie reklamy, nieuczciwej konkurencji, prawie własności intelektualnej i przemysłowej oraz prawie gospodarczym, prawie pracy i prawie o szkolnictwie wyższym. Przygotowuje umowy licencyjne i opinie z prawa autorskiego i prawa nowych technologii dla firm z branży mediów i reklamy, w tym dla jednej ze stacji telewizyjnych, prowadzi też restrukturyzacje zobowiązań Klientów oraz zajmuje się bieżącą obsługą uczelni wyższej. Jej doświadczenie zawodowe obejmuje też postępowania przedsądowe, ugody i postępowania sądowe w sprawach z zakresu ochrony własności intelektualnej, przemysłowej, prawa autorskiego i prawa pracy oraz prowadzenie sporów sądowych i postępowania przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów z zakresu prawa reklamy, prawa konkurencji i prawa telekomunikacyjnego. Joanna Czerwińska zdobywała doświadczenie zawodowe w renomowanych kancelariach prawniczych m.in. kancelarii Wierzbowski Eversheds w dziale prawa procesowego i telekomunikacyjnego oraz kancelarii Wardyński i Wspólnicy w dziale własności intelektualnej i nowych technologii. Ukończyła Wydział Prawa na Uniwersytecie Warszawskim oraz Szkołę Główną Handlową, kierunek reklama i marketing. Jest autorką licznych publikacji z zakresu prawa reklamy, prawa prasowego i prawa pracy. Biegle włada językiem angielskim oraz bardzo dobrze językiem niemieckim.

Olga Łyjak

adwokat. Specjalizuje się w obsłudze prawnej i gospodarczej firm polskich oraz zagranicznych działających na polskim rynku. Doradza w zakresie bieżącej działalności gospodarczej jak również przy poszczególnych sprawach i transakcjach. W latach 2007 – 2010 doradzała Wojewodzie Mazowieckiemu w zakresie reformy administracji publicznej. Doświadczenie zawodowe uzyskała m.in. w Salans D. Oleszczuk Kancelaria Prawnicza sp. k. (Litigation & Arbitration) oraz Domański Zakrzewski Palinka sp. k. (German Desk). Współpracuje z Deutsch-Polnische Kooperationsbüro der Sparkassen. Była stypendystka fundacji Deutsche Stiftung für Internationale Rechtliche Zusammenarbeit (German Foundation for International Legal Cooperation) – udział w międzynarodowym programie dla adwokatów z Europy Środkowowschodniej. Od 2011 r. Radna Województwa Mazowieckiego. Wiceprzewodnicząca Komisji Prawa, Samorządu, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Sejmiku województwa mazowieckiego w latach 2006 – 2010. Członek założyciel oraz wiceprezes Stowarzyszenia „Wybieram Rozwój.” Członek stowarzyszenia Deutsch – Polnische Juristen Vereinigung w Berlinie (Niemiecko-Polskiego Stowarzyszenia Prawników). Biegle włada językiem niemieckim i angielskim.

Joanna Bień

adwokat. Jej specjalizacje obejmują zakres prawa cywilnego, rodzinnego, handlowego oraz medycznego. Doświadczenie zdobywała podczas stałej współpracy z międzynarodowymi firmami, między innymi z branży farmaceutycznej. Pełni funkcje Przedstawiciela Stowarzyszenia Iuris Medicus mającego na celu popularyzowanie wiedzy z zakresu prawa, w tym prawa medycznego. Autorka artykułów i wykładów kierowanych do branży medycznej. Posługuje się językiem angielskim.

Paweł Falkowski

adwokat. Posiada bogate doświadczenie procesowe. Jego specjalizacja obejmuje głównie prawo karne (w swojej dotychczasowej praktyce brał udział w licznych procesach karnych, w tym w procesach tzw. zorganizowanych grup przestępczych), prawo cywilne (w szczególności odszkodowania, sprawy spadkowe, sprawy o zapłatę), a także prawo rodzinne (w szczególności rozwody), oraz prawo gospodarcze. Doświadczenie zawodowe zdobywał również prowadząc bieżącą obsługę jednej z warszawskich spółek akcyjnych.

Magdalena Staniuk

adwokat. Ukończyła aplikację adwokacką w izbie adwokackiej w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobyła w warszawskich renomowanych kancelariach adwokackich. Jej działalność skupia się wokół zagadnień prawa cywilnego, zwłaszcza dotyczących odpowiedzialności odszkodowawczej oraz prawa nieruchomości. Posługuje się językiem angielskim i niemieckim.

Ewelina Lech

aplikant adwokacki, ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim. Dodatkowo w 2010 r. uzyskała licencjat z zakresu polityki społecznej. Jej zainteresowania skupiają się na prawie procesowym oraz zagadnieniach związanych z wpływem regulacji publicznych na system ochrony zdrowia w Polsce.

Patrycja Karaś

jest studentką Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim. Jako asystentka adw. Huberta Łuczyńskiego pracowała przy prowadzeniu procesów pracowniczych lekarzy. Jej zainteresowania skupiają się wokół spraw z szeroko pojętej dziedziny prawa gospodarczego.

Pracowaliśmy dla: